Trường dạy nghề đầu bếp Kyoto

Trường dạy nghề duy nhất ở Kyoto đào tạo “đầu bếp chuyên nghiệp”. Với sự hỗ trợ tỉ mỉ, chúng tôi mong muốn giúp bạn trở thành một chuyên gia nấu ăn. Hãy học kỹ thuật nấu ăn và dịch vụ khách hàng ở “Kyoto” – quê hương của ẩm thực Nhật Bản, và làm việc ở “ Kyoto” – nơi bạn gưỡng mộ.

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

1, Ngành món ăn thuần Nhật- món ăn nghệ thuật Nhật Bản nâng cao (khóa học 2 năm)

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 1,2,3Tổng cộng150 người(Đàn ông và đàn bà)

2,Ngành món ăn Pháp - Âu nâng cao (khóa học 2 năm)

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 1,2,3Tổng cộng150 người(Đàn ông và đàn bà)

4,Ngành đầu bếp (khóa học 1 năm)

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 1 năm
Số người quy định 120 người(Đàn ông và đàn bà)
Ban ngày/Buổi tối Ban ngày

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Bộ phận Đối ngoại Quan hệ Công chúng

Email
taiwa_nyu@taiwa.ac.jp
Điện thoại
075-802-0191 / +81-(0)75-802-0191
URL
https://kyosen.or.jp/request-school/?post_id=358
Địa chỉ
4-5 Nishizawa-cho, Uzumasa Yasui, Ukyo-ku, Kyoto-shi 616-8083
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây