Trường dạy nghề của Nhật

Trường chuyên môn là trường như thế nào?

Tại trường dạy nghề, mục tiêu của chúng tôi là các bạn học được những kỹ năng và kiến thức chuyên môn cao và có được những khả năng cần thiết để tìm việc làm. Trường dạy nghề cũng là một tổ chức giáo dục hỗ trợ những ước mơ và mục tiêu cụ thể như các bạn nên làm việc như thế nào bằng cách tận dụng những khả năng nào của bản thân với những kiến thức học được tại trường dạy nghề.

Vị trí của trường chuyên môn

Trường chuyên môn = Cơ sở giáo dục đào tạo các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực bằng cách thực hiện đào tạo nghề nghiệp thực tế và đào tạo kỹ năng chuyên môn.
Trường được thành lập với sự chấp thuận của những người đứng đầu các tỉnh thành ở Nhật Bản.

Trường được công nhận
Trường dạy nghề
Trường không được công nhận
Trường dạy thêm/lớp học/trường văn hóa, v.v.

Sự khác biệt giữa các trường được công nhận và trường không được công nhận

Có nhiều khác biệt giữa các trường được công nhận và trường không được công nhận, chẳng hạn như việc cấp bằng cấp v.v.
Điều quan trọng là phải xác nhận trường được công nhận để chọn trường.

Trường được công nhận(Trường dạy nghề) Trường không được công nhận(Trường dạy thêm/lớp học/trường văn hóa, v.v.)
Vé tàu xe đi học theo mùa Có giảm giá cho sinh viên Không giảm giá cho sinh viên
Học bổng công Có thể dùng Không thể dùng
Khoản vay giáo dục Có thể dùng Không thể dùng
Trình độ học vấn Được công nhận Không được chính thức công nhận
Chứng chỉ chuyên môn Cấp nếu thỏa mãn các yêu cầu Không được cấp
Chứng chỉ chuyên môn cao cấp Cấp nếu thỏa mãn các yêu cầu Không được cấp
Điều kiện chuyển tiếp đại học Có thể nếu thỏa mãn các yêu cầu Không thể
Điều kiện nhập học đại học Có thể nếu thỏa mãn các yêu cầu Không thể
Điều kiện nhập học trường sau đại học Cấp cho người đã được cấp học hàm chứng chỉ chuyên môn cao cấp Không thể
Cơ quan có thẩm quyền Cấp cho người đã được cấp học hàm chứng chỉ chuyên môn cao cấp Không có

Ba chương trình đào tạo của trường dạy nghề

Các chương trình đào tạo của trường dạy nghề được phân loại thành “Chương trình đào tạo nâng cao/chương trình đào tạo chuyên môn/chương trình đào tạo thông thường”, và trong số đó, các trường dạy nghề có “Chương trình đào tạo chuyên môn” được gọi là “trường chuyên môn”.

Trường dạy nghề
  • Thời gian học từ 1 năm trở lên
  • Từ 800 giờ học trở lên mỗi năm
  • Luôn có từ 40 sinh viên trở lên theo học
Chương trình đào tạo nâng cao (trường dạy nghề nâng cao) Điều kiện nhập học: Tốt nghiệp THCS trở lên
Chương trình đào tạo chuyên môn (trường chuyên môn) Điều kiện nhập học: Trình độ tương đương tốt nghiệp THPT/Trường dạy nghề nâng cao (hệ 3 năm) trở lên
Chương trình đào tạo thông thường Điều kiện nhập học: Không hạn chế

Sự khác biệt giữa trường chuyên môn và trường đại học/trường đại học ngắn hạn

Hầu hết các lớp học tại các trường chuyên môn đều bao gồm thực tập và việc nhấn mạnh vào “giáo dục kỹ năng” gắn trực tiếp với nghề nghiệp có thể nói là điểm khác biệt với các trường đại học và trường đại học ngắn hạn tập trung vào học “học vấn” và có được trình độ giáo dục rộng rãi.

Đặc điểm của việc học ở trường chuyên môn

Tại trường chuyên môn, những điều bạn đã học thường có thể được ứng dụng trực tiếp trong công việc. Nếu quyết định được những công việc và mục tiêu muốn đạt được trong tương lai, bạn sẽ có thêm động lực học tập.

1
Trau dồi nền tảng của người trưởng thành độc lập
2
Có sẵn hệ thống đào tạo và hỗ trợ chi tiết
3
Gặp gỡ những người bạn có cùng mục tiêu nghề nghiệp
4
Trang bị kiến thức và kỹ năng để sẵn sàng áp dụng thông qua các bài học thực tế
5
Đạt được các bằng cấp và chứng chỉ cần thiết cho nghề nghiệp bạn đang hướng tới
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây