Tải xuống sách hướng dẫn

Đây là sách hướng dẫn dành cho du học sinh của trường dạy nghề Kyoto. Sách đăng tải nội dung tổng kết đầy đủ các điểm thu hút của du học ở Kyoto, thông tin trường học, phỏng vấn du học sinh v.v. Mong bạn tải xuống.