Hướng phát triển sau khi tốt nghiệp

1. Tìm việc làm ở Nhật Bản/Kyoto

Các hoạt động tìm việc làm ở trường chuyên môn theo mô hình trường học chủ đạo và có thể được thực hiện một cách hiệu quả.
Một trong những đặc điểm nổi bật là sự liên kết giữa giáo viên chủ nhiệm hiểu rõ học sinh ngày thường và nhân viên chuyên môn hướng dẫn tìm việc làm nắm rõ thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp.
Trường học sẽ lựa chọn doanh nghiệp phù hợp với mong muốn và năng khiếu của mỗi sinh viên.

Đặc điểm của hoạt động tìm việc làm tại các trường chuyên môn

1
Hướng dẫn nâng cao ý thức tìm việc làm bắt đầu từ khi nhập học
2
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho hoạt động tìm việc làm tích hợp với chương trình giảng dạy
3
Tích lũy thành tích, tạo lập mối quan hệ tin tưởng mạnh mẽ với các doanh nghiệp
4
Hướng dẫn đến từng người một cách thân thiện thông qua sự liên kết giữa giáo viên chủ nhiệm và bộ phận hướng dẫn tìm việc làm
5
Theo dõi chu đáo, chẳng hạn như tư vấn nghề nghiệp ngay cả sau khi tốt nghiệp

Hỗ trợ tìm việc làm ở Kyoto

Nhà vật lý trị liệu・Nhà trị liệu nghề nghiệp

Bạn có thể tham gia thực tập tại một doanh nghiệp ở tỉnh Kyoto. Bằng cách hiểu phong tục kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp của Nhật Bản, bạn sẽ có khả năng tìm được việc làm và hoạt động tích cực tại Nhật Bản.
Ngoài ra, việc hiểu sâu hơn về nội dung và sức hấp dẫn của từng doanh nghiệp cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa doanh nghiệp và du học sinh sẽ mở ra con đường để bạn ổn định ở Kyoto ngay cả sau khi tốt nghiệp.

2. Chuyển tiếp đến trường đại học/trường sau đại học ở Nhật Bản/Kyoto

Đối với những du học sinh muốn học sâu hơn thông qua việc học tại trường dạy nghề, trường học chuẩn bị các hỗ trợ để họ có thể lựa chọn con đường tương lai rộng mở, bắt đầu với chuyển tiếp đại học.

Thông tin về các trường đại học/trường sau đại học ở Kyoto: Trang thông tin du học Kyoto other window

3. Tìm việc làm/khởi nghiệp ở nước ngoài

Nếu bạn mong muốn tìm việc làm ở nước mình hoặc đang nghĩ đến việc khởi nghiệp, hãy tìm việc làm trong thời gian du học tại Nhật Bản hoặc sau khi trở về nước mình.
Nếu bạn cần giải thích về hệ thống giáo dục nâng cao của Nhật Bản và hệ thống bằng cấp, chẳng hạn như học vị v.v. trong quá trình tìm việc làm tại nước mình, vui lòng xem thông tin về hệ thống giáo dục nâng cao và các bằng cấp của Nhật Bản trên trang web của Trung tâm Thông tin Phê duyệt Bằng cấp Giáo dục Nâng cao (NIC-Japan).

Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây