Học ở Kyoto
Tương lai rộng mở
Ước mơ vươn xa

Điểm thu hút của trường dạy nghề Kyoto Điểm thu hút của trường dạy nghề Kyoto Điểm thu hút của trường dạy nghề Kyoto Điểm thu hút của trường dạy nghề Kyoto

About KYOTO Vocational Schools

Điểm thu hút của trường dạy nghề Kyoto

Có lý do để Kyoto được chọn là điểm đến du học. Lịch sử và văn hóa của Kyoto tất cả đều là những con phố hấp dẫn đối với du học sinh.

ここにテキスト
Biết đến điểm thu hút của trường dạy nghề Kyoto qua video!

Thư viện video

Điểm thu hút của trường dạy nghề Kyoto

Hướng phát triển sau khi tốt nghiệp

Du học sinh đến du học tại Kyoto và tìm việc làm tại Kyoto đang tăng lên qua từng năm.
Trong những năm gần đây, số lượng du học sinh được tuyển dụng có xu hướng tăng lên khi quá trình toàn cầu hóa tiến xa hơn.

Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây