Con đường nhập học

Cân nhắc theo khả năng tiếng Nhật của bạn

Các lớp học tại các trường dạy nghề chủ yếu được dạy bằng tiếng Nhật.
Do đó, hãy cân nhắc lộ trình nhập học tùy theo khả năng tiếng Nhật của bạn.

Khả năng ngôn ngữ cần thiết để nhập học vào trường dạy nghề

Để nhập học vào trường dạy nghề, cần thỏa mãn một trong những điều sau:

 1. Những người đã được học tiếng Nhật từ 6 tháng trở lên tại tổ chức giáo dục tiếng Nhật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định bằng thông báo.
 2. Những người đã đạt N1 hoặc N2 của Kỳ thi Năng lực Tiếng Nhật (JLPT) do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản và Quỹ Nhật Bản tổ chức.
 3. Những người đã được học trên một năm ở trường tiểu học, THCS hoặc THPT của Nhật Bản
 4. Những người đạt từ 200 điểm trở lên môn tiếng Nhật (tổng điểm đọc hiểu và nghe hiểu/nghe đọc hiểu) trong Kỳ thi tuyển sinh đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế (EJU)
 5. Những người đạt từ 400 điểm trở lên trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT do Hiệp hội kiểm tra trình độ năng lực Kanji Nhật Bản tổ chức

* Ngoài những điều này, các yêu cầu có thể được đặt ra cho từng trường.

Lộ trình nhập học theo khả năng tiếng Nhật

 • Những người không thỏa mãn khả năng ngôn ngữ cần thiết để nhập học
  Nhập học thông qua trường tiếng Nhật
  • Được phép nhập học vào một trường tiếng Nhật ở nước mình
  • Đến Nhật Bản
  • Học tiếng Nhật tại trường tiếng Nhật
  • Thi vào trường dạy nghề
  • Nhập học
 • Những người thỏa mãn khả năng ngôn ngữ cần thiết để nhập học
  Nhập học trực tiếp vào trường dạy nghề
  • Nộp đơn cho trường mong muốn ở nước mình
  • Thi vào trường dạy nghề bằng cách đến Nhật Bản thi hoặc thi trực tuyến
  • Nếu thi đậu, đến Nhật Bản, nhập học

Về điều kiện nhập học

Nhập học vào trường dạy nghề ở Nhật Bản cần thỏa mãn một trong các điều kiện.
Hãy chắc chắn kiểm tra trước khi thi vào trường dạy nghề.

 1. Những người đã hoàn thành chương trình đào tạo 12 năm giáo dục nhà trường ở nước ngoài
 2. Những người đã đậu kỳ thi chứng nhận học lực tương đương đã hoàn thành chương trình đào tạo 12 năm ở nước ngoài và đủ 18 tuổi.
 3. Những người đã hoàn thành một trường người nước ngoài được chỉ định tương đương với trường THPT nước ngoài ở Nhật Bản
 4. Những người đã hoàn thành chương trình đào tạo từ 11 năm trở lên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ chỉ định ở nước ngoài
 5. Những người có bằng Tú tài Quốc tế, bằng Tốt nghiệp phổ thông Abitur của Đức, bằng Tú tài của Pháp hoặc thỏa mãn thành tích do trường quy định riêng cho kỳ thi GCE trình độ A
 6. Những người đã hoàn thành chương trình đào tạo 12 năm tại trường người nước ngoài được chứng nhận bởi tổ chức đánh giá quốc tế (WASC, CIS, ACSI) được thành lập tại Nhật Bản
 7. Những người đậu kỳ thi chứng nhận trình độ đã tốt nghiệp THPT và đủ 18 tuổi
 8. Những người được công nhận có học lực bằng hoặc cao hơn người tốt nghiệp THPT thông qua cuộc thẩm tra điều kiện nhập học riêng ở trường và đủ 18 tuổi
 9. Những người thỏa mãn một trong các điều kiện nhập học khác với những điều nêu trên được quy định trong Luật Giáo dục Nhà trường

* Đối với 1 đến 3, nếu chương trình đào tạo dưới 12 năm, thì ngoài ra cần hoàn thành chương trình đào tạo giáo dục dự bị hoặc chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo đã được chỉ định.

* Ngoài những điều này, các yêu cầu có thể được đặt ra cho từng trường.

Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây