Học bổng

Chương trình xúc tiến tiếp nhận du học sinh (Phí khuyến khích học tập dành cho sinh viên nước ngoài của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ)

Đây là một chương trình cung cấp các phí khuyến khích học tập cho du học sinh tự túc người nước ngoài có việc học và nhân cách xuất sắc và gặp khó khăn trong việc học tập vì lý do tài chính.
Điều kiện ứng tuyển Phải là du học sinh tự túc người nước ngoài đã đạt kết quả xuất sắc trong Kỳ thi tuyển sinh đại học Nhật Bản dành cho sinh viên Quốc tế (EJU) và đang có ý định đăng ký nhập học mới làm sinh viên chính quy.
Số tiền học bổng chi trả 48.000 yên mỗi tháng
Thời gian chi trả Theo nguyên tắc là 1 năm từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau, hoặc 6 tháng từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.
Chi tiết Về Chương trình xúc tiến tiếp nhận du học sinh (Phí khuyến khích học tập dành cho sinh viên nước ngoài của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ)|JASSO other window

Học bổng của chế độ hỗ trợ du học nước ngoài (tiếp nhận theo hiệp định)

Trong trường hợp thực hiện một chương trình tiếp nhận sinh viên đang theo học ở trường đã đăng ký trong thời gian từ 8 ngày trở lên và trong vòng 1 năm dựa trên các hiệp định về trao đổi sinh viên với các tổ chức giáo dục nâng cao ở các quốc gia khác, thì đây là chế độ hỗ trợ chương trình đó, hỗ trợ học bổng cho sinh viên thỏa mãn các điều kiện/yêu cầu.

* Vui lòng liên hệ với trường bạn đang theo học để biết về đơn đăng ký vào hệ thống này.

Những đối tượng được chi trả
  • Những người được trường tiếp nhận v.v. cho phép tiếp nhận dựa trên các hiệp định về trao đổi sinh viên
  • Những người gặp khó khăn trong việc tham gia chương trình tiếp nhận chỉ bằng chi phí tự túc vì lý do tài chính
  • Những người chắc chắn có thể có được tư cách lưu trú là “Du học”” khi tham gia chương trình tiếp nhận (Đối với những người tham gia chương trình tiếp nhận trong vòng 90 ngày, không yêu cầu về loại tư cách lưu trú. )
  • Những người quay lại trường đã đăng ký, v.v. để tiếp tục việc học sau khi chương trình tiếp nhận kết thúc, và lấy học vị tại trường đã đăng ký hoặc tốt nghiệp trường đã đăng ký, v.v.
  • Những người có thành tích học tập xuất sắc và nhân cách v.v. xuất sắc/những người có tổng số tiền chi trả hàng tháng không quá 80.000 yên trong trường hợp nhận được học bổng khác ngoài hệ thống này để tham gia chương trình tiếp nhận
Số tiền học bổng chi trả 80.000 yên mỗi tháng
Thời gian chi trả 80.000 yên mỗi tháng
Số tiền học bổng chi trả Học bổng của hệ thống hỗ trợ du học nước ngoài (tiếp nhận theo hiệp định)|JASSO other window

Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ MEXT) <Đại sứ quán đề cử>

Đây là chương trình dành cho du học sinh người nước ngoài do chính phủ Nhật Bản tài trợ. Bạn có thể ứng tuyển bằng cách sử dụng tuyển sinh “Đại sứ quán đề cử”, được đề cử bởi các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài.

* Vui lòng liên hệ với trường bạn đang theo học để biết về đơn đăng ký vào hệ thống này.

Những đối tượng được chi trả
  • Du học sinh trường dạy nghề: Những người từ đủ 17 tuổi trở lên đến dưới 25 tuổi và đã hoàn thành chương trình đào tạo 12 năm trong giáo dục nhà trường hoặc những người đã hoàn thành (bao gồm cả dự kiến hoàn thành) chương trình đào tạo tại một trường tương ứng với trường THPT của Nhật Bản
  • Du học sinh trường chuyên môn nâng cao: Những người từ đủ 17 tuổi trở lên đến dưới 25 tuổi và đã hoàn thành (bao gồm cả dự kiến hoàn thành) chương trình đào tạo tại một trường tương ứng với trường THPT (chương trình đào tạo tổng cộng 11 năm trở lên từ bậc tiểu học)
Số tiền học bổng chi trả 117.000 yên mỗi tháng
Thời gian chi trả
  • Du học sinh trường dạy nghề: 3 năm bao gồm đào tạo tiếng Nhật
  • Du học sinh trường chuyên môn nâng cao: 4 năm bao gồm đào tạo tiếng Nhật (4 năm 6 tháng chuyên ngành tàu vận tải biển thương mại)
Chi tiết Du học sinh người nước ngoài được chính phủ tài trợ | Trang thông tin du học Nhật Bản Study in Japan other window

Học bổng riêng của trường học, hệ thống miễn giảm học phí, v.v.

Vui lòng liên hệ với từng trường để biết về học bổng và miễn giảm học phí v.v. của từng trường dạy nghề ở phủ Kyoto.
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây