Trường dạy nghề dinh dưỡng- y tế Kyoto

Trường dạy nghề dinh dưỡng y tế Kyoto Tại Trường dạy nghề dinh dưỡng y tế Kyoto, bạn có thể học lý thuyết và thực hành một cách cân bằng trong điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị thực hành. Hãy đặt mục tiêu trở thành một chuyên gia dinh dưỡng và y tế với kiến thức và kỹ năng tiên tiến tại Kyoto!

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

Ngành chuyên gia quản lý dinh dưỡng

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 4 năm
Số người quy định 40 người(Đàn ông và đàn bà)

Ngành chuyên gia quản lý dinh dưỡng(2 năm)

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 20 người(Đàn ông và đàn bà)

Ngành chuyên gia dinh dưỡng

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 3 năm
Số người quy định 120 người(Đàn ông và đàn bà)

Ngành văn phòng y tế- thư ký y tế

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 60 người(Đàn ông và đàn bà)

Ngành chuyên gia quản lý thông tin khám chữa bệnh

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 20 người(Đàn ông và đàn bà)

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Bộ phận Đối ngoại Quan hệ Công chúng

Email
kyo@taiwa.ac.jp
Điện thoại
0120-144276/075-872-8500
URL
https://kyosen.or.jp/request-school/?post_id=369
Địa chỉ
18 Setogawa-cho, Saga-Tenryuji, Ukyo-ku, Kyoto-shi 616-8376
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây