Đại học ô tô khoa học kỹ thuật YIC Kyoto

Bạn có thể học đồng thời công nghệ bảo dưỡng ô tô và tiếng Nhật trong 3 năm. Nhiều du học sinh từ các nước đã đăng ký học ở trường của chúng tôi và đang làm việc tại Nhật Bản. Sinh viên sẽ có được nhiều kiến thức và kỹ năng thông qua thực hành sử dụng tài liệu giảng dạy từ các nhà sản xuất khác nhau như Toyota, Nissan và Honda, v.v...

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

Ngành Bảo dưỡng ô tô quốc tế

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 3 năm
Số người quy định 20 người

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Phòng Kế hoạch Quan hệ Công chúng

Email
info@yic-kyoto.ac.jp
Điện thoại
075-371-4001 / +81-(0)75-371-4001 
URL
https://kyosen.or.jp/request-school/?post_id=267
Địa chỉ
27 Nishi Aburakoji-cho, Shiokoji-sagaru, Aburakoji-dori, Shimogyo-ku, Kyoto-shi 600-8236
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây