Trường dạy nghề tổng hợp về thú cưng YIC Kyoto

“Yêu” tất cả các loài động vật! Hãy trở thành người nhận thấy những thay đổi của động vật thông qua việc chăm sóc và nuôi chúng! Đây là trường dạy nghề cho học viên hướng tới trở thành người cắt tỉa, huấn luyện chó, cố vấn và chuyên gia chăm sóc động vật. Chúng tôi hỗ trợ học viên đạt được bằng cấp sẽ hữu ích trong tương lai và tìm được việc làm.

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

Ngành Tổng hợp về thú cưng

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 80 người

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Phòng Kế hoạch Quan hệ Công chúng

Email
info@yic-kyoto.ac.jp
Điện thoại
075-371-4044 / +81-(0)75-371-4044
URL
https://kyosen.or.jp/request-school/?post_id=396
Địa chỉ
27 Nishi Aburakoji-cho, Shiokoji-sagaru, Aburakoji-dori, Shimogyo-ku, Kyoto-shi 600-8236
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây