Trường dạy nghề thẩm mỹ YIC Kyoto

Đây là trường học nhằm chuẩn bị cho sinh viên trở thành “chuyên gia” có thể sẵn sàng làm việc trong các ngành thẩm mỹ, làm đẹp và tiệc cưới. Trường có đầy đủ các kỳ thực tập và đào tạo thực tế. Sinh viên có được nhiều kỹ năng chuyên môn thực tiễn hơn khi học tại trường, và nhằm đạt được các bằng cấp có giá trị tại nơi thực hiện công việc.

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

Ngành Thẩm mỹ

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 80 người

Ngành Chuyên gia làm đẹp

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 50 người

Ngành Tiệc cưới

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 30 người

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Phòng Kế hoạch Quan hệ Công chúng

Email
info@yic-kyoto.ac.jp
Điện thoại
075-371-4100 / +81-(0)75-371-4100
URL
https://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp/
Địa chỉ
27 Nishi Aburakoji-cho, Shiokoji-sagaru, Aburakoji-dori, Shimogyo-ku, Kyoto-shi 600-8236
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây