Trường dạy nghề trà đạo Urasenke Gakuen

Trường dạy nghề trà đạo duy nhất đào tạo những người hướng dẫn trà đạo – một nghệ thuật đại diện cho văn hóa truyền thống Nhật Bản. Dựa trên tinh thần cơ bản “Hòa hợp, Tôn kính, Thanh tịnh, Yên tĩnh” trong sinh hoạt tập thể có kỷ luật, bạn sẽ học về truyền thống và có được phẩm giá và sự giáo dục văn hóa phù hợp với người theo nghi thức trà đạo.

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

Ngành Trà đạo

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 3 năm
Số người quy định 40 người

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Kobayashi Fumie

Email
gakuen@urasenke.or.jp
Điện thoại
075-415-0045 / +81-(0)75-415-0045
URL
https://kyosen.or.jp/request-school/?post_id=424
Địa chỉ
651 Honpoji-mae-cho, Teranouchi-agaru, Ogawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi 602-0061
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây