Đại học ô tô Nissan Kyoto

Trường đào tạo sinh viên nhằm mục tiêu đạt chứng chỉ thợ cơ khí ô tô cấp một quốc gia, thợ cơ khí ô tô cấp hai và thợ cơ khí thân xe. Chúng tôi cung cấp giáo dục công nghệ mới nhất và môi trường tốt nhất chỉ có ở trường học sản xuất. Chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng cấu trúc của ô tô và đào tạo những kỹ sư dẫn đầu thời đại.

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

Ngành Bảo dưỡng ô tô quốc tế (khóa học 3 năm)

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 3 năm
Số người quy định 40 người

Ngành Bảo dưỡng ô tô (khóa học 2 năm)

Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 30 người

Ngành Kỹ thuật ô tô cấp 1(khóa học 4 năm)

Thời gian khóa học 4 năm
Số người quy định 75 người

Khoa Bảo trì, sửa thân xe Ô tô (khóa học 3 năm)

Thời gian khóa học 3 năm
Số người quy định 35 người

Khoa Bảo trì, sửa chữa thân xe Ô tô (khóa học 4 năm)

Thời gian khóa học 4 năm
Số người quy định 20 người

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Ban Quan hệ Công chúng

Email
kyoto@nissan-gakuen.ac.jp
Điện thoại
0120-55-2723
URL
https://kyosen.or.jp/request-school/?post_id=296
Địa chỉ
27-6 Hayashi, Kumiyama-cho, Kuze-gun, Kyoto 613-0033
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây