Trường dạy nghề phúc lợi quốc tế YMCA Maizuru

Trường chúng tôi được kết nối với 250 địa điểm ở Nhật Bản và YMCA ở 120 quốc gia
và khu vực trên thế giới. Chúng tôi sử dụng
mạng lưới này để cung cấp cơ hội trải nghiệm
như các lớp học và sự kiện, v.v... Chúng tôi
cũng đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng quan
hệ con người, là kỹ năng quan trọng đối với
các công việc phúc lợi.

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

Ngành Chăm sóc phúc lợi

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 40 người

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Văn phòng

Email
maizuru@kyotoymca.org
Điện thoại
0773-64-3686 / +81-(0)773-64-3686
URL
https://kyosen.or.jp/request-school/?post_id=386
Địa chỉ
1546-3 Hama, Maizuru-shi, Kyoto 625-0036
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây