Trường dạy nghề phúc lợi quốc tế YMCA Kyoto

Trường chúng tôi được kết nối với YMCA ở 120
quốc gia và khu vực trên thế giới. Trường mang
đến một môi trường nơi học viên thuộc nhiều
nhóm tuổi và từ nhiều quốc gia khác nhau có
thể học tập hướng tới cùng một mục tiêu, trước
tiên phải kể đến việc cung cấp cơ hội trải
nghiệm tận dụng phát huy mạng lưới.

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

Ngành Chăm sóc phúc lợi

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 40 người

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Bộ phận Giáo vụ

Email
ymcollege@kyotoymca.org
Điện thoại
075-255-3287 / +81-(0)75-255-3287 
URL
https://kyosen.or.jp/request-school/?post_id=382
Địa chỉ
2 Nakano-cho, Sanjo-dori Yanaginobamba Higashi-iru, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, 604-8083
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây