Trường dạy nghề công chức & kế toán CNTT Kyoto

Học theo nhóm nghiên cứu chuyên đề thực hiện
phương pháp tiên tiến nhất trong học tập tích cực, bao
gồm việc chia lớp học thành các nhóm và làm việc
cùng với bạn bè để tìm ra câu trả lời. Bằng cách dạy
cho nhau những điều chưa rõ, các học viên cũng có
thể có được kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp.

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

Ngành Kinh doanh CNTT

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 40 người

Ngành Kế toán

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 40 người

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Ban Học vụ, Bộ Học vụ

Email
kyoto-sinro@all-japan.ac.jp
Điện thoại
075-351-7431 / +81-(0)75-351-7431
URL
https://kyosen.or.jp/request-school/?post_id=413
Địa chỉ
719 Higashi Shiokoji-cho, Shichijo-sagaru, Karasuma-dori, Shimogyo-ku,Kyoto-shi 600-8216
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây