Trường dạy nghề ô tô Kyoto

Trường dạy nghề ô tô Kyoto thuộc tập đoàn KCG bao gồm Học viện Máy tính Kyoto, v.v..., đào tạo nguồn nhân lực có thể đáp ứng kỷ
nguyên EV (xe điện) quy mô lớn sắp tới.

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

Ngành Kỹ thuật bảo dưỡng ô tô

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 40 người

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Bộ phận Kế hoạch Quan hệ Công chúng

Email
admissions@kcg.edu
Điện thoại
075-681-6334 / +81-(0)75-681-6334
URL
https://kyosen.or.jp/request-school/?post_id=293
Địa chỉ
73 Higashimonzen-cho, Toji, Minami-ku, Kyoto-shi 601-8428
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây