Trường dạy nghề phúc lợi y tế Kyoto

Đây là một trường dạy nghề ở Kyoto cung cấp
các khóa học ban ngày và khóa học hàm thụ
(qua bưu điện), đồng thời là trường đào tạo nơi
sinh viên có thể đạt được trình độ để thi lấy
bằng cấp quốc gia về nhân viên phúc lợi xã hội,
nhân viên phúc lợi chăm sóc sức khỏe tinh
thần và nhân viên chăm sóc phúc lợi.

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

Ngành Y tế tâm lý(khóa học 2 năm)

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 60 người

Ngành Y tế phúc lợi(khóa học 2 năm)

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 60 người

Khóa đào tạo ngắn hạn Khoa Phúc lợi và Sức khỏe Tâm thần (Học từ xa 11 tháng)

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 11 tháng
Số người quy định 60 người

Khóa đào tạo thông thường Khoa Phúc lợi và Sức khỏe Tâm thần (Học từ xa 1 năm 7 tháng)

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 1 năm7 tháng
Số người quy định 60 người

Khóa đào tạo ngắn hạn Khoa Nhân viên Phúc lợi Xã hội (Học từ xa 11 tháng)

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 11 tháng
Số người quy định 60 người

Khóa đào tạo thông thường Khoa Nhân viên Phúc lợi Xã hội (Học từ xa 1 năm 7 tháng)

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 1 năm7 tháng
Số người quy định 60 người

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Văn phòng

Email
info@fukushi21.ac.jp
Điện thoại
075-644-1000 / +81-(0)75-644-1000
URL
https://kyosen.or.jp/request-school/?post_id=378
Địa chỉ
207 Takeda Dan Gawara-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-8414
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây