Trường dạy nghề phúc lợi Kyoto

Trường dạy nghề phúc lợi Kyoto nằm ở thành phố Uji, phía nam Kyoto, là trường dạy nghề một ngành đào tạo nhân viên chăm sóc phúc lợi. Trường có tỷ lệ đậu các kỳ thi quốc gia cao do đào tạo theo nhóm nhỏ, mỗi năm học giới hạn 40 học viên.

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

Ngành Phúc lợi chăm sóc Khóa học chuyên ngành giáo dục - phúc lợi xã hội

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 40 người

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Hiệu phó / Trưởng Ban phụ trách Du học sinh, Bộ phận Trường dạy nghề

Email
f-jimu@mkg.ac.jp
Điện thoại
0774-21-7088 / +81-(0)774-21-7088
URL
https://kyosen.or.jp/request-school/?post_id=390
Địa chỉ
25 Kasugamori, Ogura-cho, Uji-shi, Kyoto 611-0042
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây