Học viện Máy tính Kyoto, Cơ sở Rakuhoku

Trường được thành lập vào năm 1963 với tư cách là cơ sở giáo dục máy tính đầu tiên tại Nhật Bản. Để đào tạo các kỹ sư xử lý thông tin có thể hoạt động tích cực trên thế giới, ngoài khóa học quốc tế dành cho du học sinh, trường đã thành lập ngành học thuộc Hệ Kỹ thuật.

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

Khóa học dành cho đối tượng du học sinh: Khóa học Thông tin quốc tế, Khóa học Nghệ thuật-Thiết kế Quốc tế, Khóa học Thông tin du lịch quốc tế

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày

Hệ Kỹ thuật: Ngành Kỹ thuật thông tin, Khoa Kỹ thuật Máy tính, Khoa Nền tảng Kỹ thuật Máy tính

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 4 năm, 3 năm, 2 năm
Số người quy định 120người

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Bộ phận Kế hoạch Quan hệ Công chúng

Email
admissions@kcg.edu
Điện thoại
075-681-6334 / +81-(0)75-681-6334
URL
https://kyosen.or.jp/request-school/?post_id=291
Địa chỉ
17 Shimogamo Honcho, Sakyo-ku, Kyoto-shi 606-0862
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây