Học viện Máy tính Kyoto, Cơ sở Kyoto Ekimae

Trường được thành lập vào năm 1963 với tư cách là cơ sở giáo dục máy tính đầu tiên tại Nhật Bản. Để đào tạo các kỹ sư xử lý thông tin có thể hoạt động tích cực trên thế giới, ngoài khóa học quốc tế dành cho du học sinh, trường đã thành lập 20 ngành học thuộc 5 hệ tại 3 trường KCG.

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

Khóa học cho đối tượng du học sinh: Khóa học Điều khiển Ô tô quốc tế, khóa học IT quốc tế

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 3 năm

Hệ Nghệ thuật-Thiết kế: Khoa truyện tranh, phim hoạt hình

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 3 năm
Số người quy định 40người

Hệ Kinh doanh: Khoa Thông tin Quản trị, khoa Thông tin Ứng dụng, khoa Nền tảng Kinh doanh, khoa Văn phòng Y tế

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 4năm, 3năm, 2năm, 2năm
Số người quy định 120người

Hệ Khoa học máy tính: Ngành Khoa học thông tin, Khoa Thông tin Phương tiện, khoa Mạng máy tính, Ngành Xử lý thông tin,

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 4năm, 3năm, 3năm, 2năm
Số người quy định 160người

Hệ Trò chơi kỹ thuật số: Ngành Trò chơi, Khoa Phát triển Trò chơi, khoa Nền tảng Phát triển Trò chơi

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 4năm, 3năm, 2năm
Số người quy định 120người

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Bộ phận Kế hoạch Quan hệ Công chúng

Email
admissions@kcg.edu
Điện thoại
075-681-6334 / +81-(0)75-681-6334
URL
https://kyosen.or.jp/request-school/?post_id=289
Địa chỉ
10-5 Nishi Kujo Teranomae-cho, Minami-ku, Kyoto-shi 601-8407
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây