Học viện Máy tính Kyoto, Cơ sở Kamogawa

Trường được thành lập vào năm 1963 với tư cách là cơ sở giáo dục máy tính đầu tiên tại Nhật Bản. Để đào tạo các kỹ sư xử lý thông tin có thể hoạt động tích cực trên thế giới, ngoài khóa học quốc tế dành cho du học sinh, trường đã thành lập ngành học hướng đến nghệ sĩ kỹ thuật số.

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

Ngành Thông tin nghệ thuật

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 4 năm
Số người quy định 100 người

Advanced Art and Design Program

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 3 năm
Số người quy định 100 người

Art and Design Program

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 100 người

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Bộ phận Kế hoạch Quan hệ Công chúng

Email
admissions@kcg.edu
Điện thoại
075-681-6334
URL
https://kyosen.or.jp/request-school/?post_id=278
Địa chỉ
11 Shimoyanagi-cho, Tanaka, Sakyo-ku, Kyoto-shi 606-8204
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây