Trường dạy nghề kiến trúc Kyoto

Ngoài việc học kỹ những kiến thức cơ bản về kiến trúc để lấy bằng kiến trúc sư, sinh viên cũng sẽ tìm hiểu về kiến trúc truyền thống và kiến trúc gỗ độc đáo của Kyoto, và vận dụng chúng vào kiến trúc tương lai.

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

Ngành Kiến trúc

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 60 người

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Văn phòng

Email
info@kyotokenchiku.ac.jp
Điện thoại
075-441-1141 / +81-(0)75-441-1141
URL
https://kyosen.or.jp/request-school/?post_id=234
Địa chỉ
174 Higashi Hashizume-cho, Horikawa Higashi-iru, Shimotachiuri-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 602-8044
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây