Trường dạy nghề thẩm mỹ Amuse

Tên trường “Amuse” có nghĩa là “vừa học vừa vui”, và bạn không chỉ có được những kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên viên thẩm mỹ trong khi tận hưởng cuộc sống sinh viên của mình mà còn học được nhiều kỹ năng làm đẹp nói chung. Chúng tôi luôn thực hiện những buổi học giả định nơi làm việc thực tế, chẳng hạn như đào tạo thực hành trong môi trường giống như các chuyên gia và cách cư xử phục vụ khách hàng, v.v... Với nhiều kinh nghiệm thực tế, chúng tôi mong muốn giúp sinh viên trau dồi năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm sống để trở thành những chuyên viên thẩm mỹ.

Thông tin cơ bản

Khoa được thiết lập

Dạy nghề:Ngành Thẩm mỹ

Ban ngày/Buổi tối Ban ngày
Thời gian khóa học 2 năm
Số người quy định 80 người

Viễn thông: Ngành Thẩm mỹ

Ban ngày/Buổi tối Viễn thông
Thời gian khóa học 3 năm
Số người quy định 40 người

Vị trí

Nơi liên hệ, yêu cầu tài liệu

Văn phòng thi tuyển

Email
amuse@abc.ac.jp
Điện thoại
075-691-9128 / +81-(0)75-691-9128
URL
https://kyosen.or.jp/request-school/?post_id=350
Địa chỉ
30 Higashi Kujo Kawabe-cho, Minami-ku, Kyoto-shi 601-8031
Trang web thông tin du học trường dạy nghề Kyoto

Digital pamphlet

Sách hướng dẫn trường dạy nghề Kyoto

Tải xuống từ đây